Back to the article Bohatá úroda zo skleníka 1 / 11

Letné (120°) a zimné (60°) uhly dopadov slnečných lúčov na steny skleníka medzi východom a západom slnka. Kolmý dopad znamená minimálny odraz a maximálny prestup lúčov. Ing. Jaroslav Pížl

11a jaro pizl big image