Back to the article Bohatá úroda zo skleníka 1 / 11

Ukážka rozdielneho odrážania zimných slnečných lúčov s malým uhlom dopadu od kolmých a nevhodne sklonených sklených stien (strechy) skleníka oproti vhodnejšie skloneným bočným stenám skleníka. Ing. Jaroslav Pížl

11c jaro pizl big image