Back to the article Ako zasadiť ovocný strom 10 / 11

9. VIAZANIEOvocinárskou osmičkou uviažeme stromček ku kolíku. Ideálne na dvoch miestach, čím získa potrebnú stabilitu, kým sa pôda scelí. Foto: Milan Gigel