Back to the article Ako zasadiť ovocný strom 1 / 11

8. PODSYPDo jamy presunieme zvyšok zeminy z výkopu a dôkladne ho ušliapeme. V tomto kroku ide o to, aby sme stromček ukotvili. Foto: Milan Gigel