Back to the article Ako zasadiť ovocný strom 1 / 11

6. ZASYPANIEJamu zasypeme zeminou a dôkladne ušliapeme, aby sa zhutnila. Vzduch, ktorý by v kontakte s koreňmi brzdil ich rozvoj, musíme vytlačiť. Foto: Milan Gigel