Späť na článok Ako zasadiť ovocný strom 6 / 11

5. OSADENIEVýpestok vložíme do jamy a pootočíme tak, aby kostrové konáre budúcej koruny smerovali vhodným smerom. Priložíme ku kolíku. Foto: Milan Gigel