Back to the article Zazimovanie okrasnej záhrady 1 / 6

Dôkladne prečistíme brehy jazierok, odstránime suché a odumreté listy pobrežných, ale aj vodných rastlín. foto: Daniel Košťál