Back to the article Zazimovanie okrasnej záhrady 1 / 6

K novovysadeným trvalkám nahrnieme suché lístie z ostatných častí záhrady, tak ich ochránime pred zimou. foto: Daniel Košťál