Back to the article Záhradná pergola za jeden víkend 11 / 18

11. Strešné laty Na priečniky priskrutkujeme v odstupoch asi 60 cm strešné laty. Tým sa celá konštrukcia pergoly pevne previaže a spojí. Pri práci nám pomôže šablónka, čo určuje šírku rozpätia lát.