Back to the article Záhradná pergola za jeden víkend 8 / 18

8. Upevnenie rámčeka Svorkou si prichytíme rámček k stojke a pripevníme dlhými skrutkami. Rámček by mal byť asi 10 až 15 cm nad zemou, aby nám v tráve nevlhol.