Back to the article Záhradná pergola za jeden víkend 6 / 18

6. Rámčeky a latovanie Medzi stojky pergoly si vložíme výplňové rámčeky a spojíme ich v kolíčkovacej šablóne alebo zasadíme na rohové čapové spoje. S latovaním začíname od ľavého spodného rohu.