Back to the article Záhradná pergola za jeden víkend 1 / 18

4. PUZDRÁ pätiek Do puzdier pätiek zasunieme skrátené hranoly stojok. Hranoly cez otvory pätiek prevŕtame čo najkolmejšie k osi, aby sme ľahko prešli protiľahlým otvorom v pätke.