Back to the article Záhradná pergola za jeden víkend 3 / 18

3. Úprava povrchu Brúsnym papierom zľahka zbrúsime hrany stĺpikov a lát. Pílou skrátime dopredu natreté stojky na potrebnú dĺžku. Drevené časti natrieme viacerými nátermi. Foto: bauMax