Back to the article Záhradná pergola za jeden víkend 1 / 18

2. Kotviace pätky Stojky pergoly sa zakotvia do zatĺkacích pätiek vybavených puzdrom na upevnenie hranolov. Veľkým obojručným kladivom ich v rohoch vytýčenia zatlčieme do zeme. Foto: bauMax