Back to the article Vysádzanie ihličnanov 1 / 12

5. Vybratie dreviny Ihličnan vyberieme z nádoby, v ktorej sme ho priniesli. Prezrieme korene a odstránime tie, ktoré sú poškodené alebo napadnuté hnilobou. Foto: Dano Veselský