Back to the article Vysádzanie ihličnanov 7 / 12

7. Vloženie rastliny Koreňový bal vysádzaného ihličnanu opatrne položíme do jamy. Jeho horný okraj by mal byť mierne pod horným okrajom jamy. Foto: Dano Veselský