Back to the article Vysádzanie ihličnanov 5 / 12

9. Úprava zeminy Zeminu okolo dreviny jemne pritlačíme, prípadne dosypeme ďalšiu a vytvoríme akúsi misku na zálievkovú vodu – nebude sa potom rozlievať okolo. Foto: Dano Veselský