Back to the article Výsadba muškátov do závesnej nádoby 1 / 11

10. DosýpaniePostupne dosádzame rastliny, keď je košík plný, dosypeme zvyšný substrát. Okolo rastlín aj po obvode košíka ho dôkladne pritlačíme. Foto: Dano Veselský