Back to the article Výsadba muškátov do závesnej nádoby 1 / 11

9. VýsadbaPri výsadbe postupujeme systematicky. Vysádzame od stredu smerom k okrajom. Dáme pozor, aby sme nesadili príliš hlboko. Foto: Dano Veselský