Back to the article Útulok pre včely samotárky 1 / 13

1. ROZMIETANIE Dosky s dĺžkou 110 cm rozmietneme na šírku 12,5 cm. Volíme dosky ihličnanov bez kazov, ktoré by mohli brániť opracovaniu hornou frézkou. Foto: Milan Gigel