Back to the article Útulok pre včely samotárky 12 / 13

2. MERANIE S jednotným rozstupom si nameriame rysky tak, aby bol ich počet nepárny. Výhodné je symetrické usporiadanie s delením na polovice. Foto: Milan Gigel