Back to the article Máj v záhrade: Dôležitý mesiac pre milovníkov kvetín! 9 / 22
Zdroj: archív Jaga

Vyberanie mačiny. Rýľom postupne vyrezávajte trávnu mačinu s rozmermi asi 30 × 30 cm do hĺbky asi 5 cm pozdĺž celej vyznačenej línie.

Vyberanie mačiny. Rýľom postupne vyrezávajte trávnu mačinu s rozmermi asi 30 × 30 cm do hĺbky asi 5 cm pozdĺž celej vyznačenej línie.