Back to the article Kobercový či siaty? Ako si založiť nový trávnik a ktorá metóda je lepšia? 8 / 14
Zdroj: shutterstock

Začnite od okraja. Trávnu mačinu začnite ukladať pozdĺž rovného okraja postupne po riadkoch. Ak ho plocha nemá, prvý riadok preskočte. Nikdy mačinu neohýbajte tak, aby zapadla do oblúka. Pri ukladaní kľačte vždy na doske, aby ste ňou rozložili svoju váhu a nepoškodili koberec.

Začnite od okraja. Trávnu mačinu začnite ukladať pozdĺž rovného okraja postupne po riadkoch. Ak ho plocha nemá, prvý riadok preskočte. Nikdy mačinu neohýbajte tak, aby zapadla do oblúka. Pri ukladaní kľačte vždy na doske, aby ste ňou rozložili svoju váhu a nepoškodili koberec.