Back to the article Február v okrasnej a úžitkovej záhrade: Pripravte sa na novú sezónu už teraz! 24 / 26
Zdroj: archív Jaga

Udržiavanie. Osivo vyklíči do niekoľkých týždňov v závislosti od teploty. Po vyklíčení steblá zľahka zastrihnite, aby ste trávnik udržiavali asi 7 cm vysoký.

Udržiavanie. Osivo vyklíči do niekoľkých týždňov v závislosti od teploty. Po vyklíčení steblá zľahka zastrihnite, aby ste trávnik udržiavali asi 7 cm vysoký.