24 / 27

Udržiavanie. Osivo vyklíči do niekoľkých týždňov v závislosti od teploty. Po vyklíčení steblá zľahka zastrihnite, aby ste trávnik udržiavali asi 7 cm vysoký.

Zdroj: archív Jaga
Späť na článok

Február v okrasnej a úžitkovej záhrade: Pripravte sa na novú sezónu už teraz!

24 / 27