Back to the article Ako si vypestovať kvitnúce kry 1 / 12

4. Zviazanie špagátom Keď si nastriháme dostatok odrezkov, zviažeme ich a označíme menovkou, aby sme neskôr vedeli, o aký ker ide. Navyše, bude sa nám s nimi aj lepšie manipulovať.

04 dano big image