Back to the article Ako rozmnožiť levanduľu 7 / 12

6. Zapichnutie Tenším kolíkom alebo paličkou vyhĺbime otvor do substrátu a vsunieme doň koniec odrezka. Vďaka tomu sa pri zapichovaní do substrátu stimulátor nezotrie z odrezka.