Back to the article 5 spôsobov využitia ruží 13 / 13

Vysádzanie kmienkových ruží bez koreňového balu Do primerane širokej jamy (asi o 5 až 10 cm širšej ako je šírka koreňov) vložíme kompost a kolík. Oporný kolík musí byť v rovnobežnej polohe s kmeňom, nie nakrivo. kresby: Mgr. Magdaléna Dečová