Back to the article 5 spôsobov využitia ruží 1 / 13

Ako správne rezať ruže Nerežeme blízko pri puku (a) ani ďaleko (b), približne 5 až 7 mm nad púčikom, a to ostrými nožnicami (rana musí byť hladká a smerovať od púčika). kresby: Mgr. Magdaléna Dečová