Back to the article 11 dôležitých krokov ku kvitnúcemu záhonu 12 / 12

11. POPÍNAVKYKoncom jari a začiatkom leta nezabudnime upraviť rezom kry kvitnúce na jar – zlatovku aj kériu. Odstrániť treba najmä výhony, ktoré priniesli kvety. Foto: Dano Veselský