Back to the article 10 častých záhradných burín a ako ich zničiť 3 / 10

Pichliač roľný(Cirsium arvense) Táto pichľavá burina má mimoriadne dlhé korene (môžu prerásť až do hĺbky 3 m!). Veľmi rýchlo sa rozširuje. Likvidácia: Pichliač likvidujte najskôr mechanicky (tu treba dať pozor na rozseknutie koreňov – vyrastajú z nich nové rastliny), neskôr chemicky vhodným herbicídom. Tento proces treba opakovať. FOTO: thinkstock.com