Back to the article Fenologický kalendár 1 / 20

Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) predstavuje signálnu drevinu v neskorom augustovom lete. Práve v tomto období sa na veľkú radosť vtákov zdobí malvičkami, svojimi charakteristickými červenými plodmi Foto: thinkstock.com