Back to the article Fenologický kalendár 1 / 20

Signálnou drevinou tohoto obdobia je – aj vo voľnej prírode – lieska (Corylus avellana.) Foto: thinkstock.com