Back to the article Fenologický kalendár 1 / 20

Nastupuje vrchol vegetačného obdobia kvitnutia rastlín. Signálnou drevinou mája je pagaštan konský (Aesculus hippocastanum). Foto: thinkstock.com