Back to the article Fenologický kalendár 1 / 20

V júni nastupuje do kvetu baza čierna (Sambucus nigra), ktorá  je signálnou drevinou v tomto ročnom období. Foto: thinkstock.com