Back to the article Fenologický kalendár 11 / 20

November už pred nami zimu neskrýva. Signálna drevina je smrekovec opadavý (Larix decidua), ktorému v tomto období pomaly opadávajú ihličky. Foto: thinkstock.com