Back to the article Fenologický kalendár 1 / 20

Popri snežienke patrí fialka medzi naše prvé a najobľúbenejšie jarné kvety. Foto: thinkstock.com