Back to the article Fenologický kalendár 1 / 20

Odkvitnuté súkvetia orgovánu musíme odstrániť, prípadne celý ker prerezať, aby bohato zakvitol aj nasledujúci rok. Orgován znesie aj totálny rez, no budúci rok nemusí kvitnúť. Foto: thinkstock.com