Back to the article Rýchla obnova balkóna 5 / 11
Zdroj: Baumit

Styk prvej vrstvy hydroizolačnej stierky a odkvapového profilu prekryjeme butylkaučukovou samolepiacou páskou.

Styk prvej vrstvy hydroizolačnej stierky a odkvapového profilu prekryjeme butylkaučukovou samolepiacou páskou.