Back to the article Rekonštrukcia betónového schodiska v dome 13 / 17
Zdroj: Marián Jozefiak

Schody aj ich čelá a steny napenetrujeme prípravkom do úrovne výstužnej sieťky a necháme ich schnúť aspoň 12 hodín.

Schody aj ich čelá a steny napenetrujeme prípravkom do úrovne výstužnej sieťky a necháme ich schnúť aspoň 12 hodín.