Back to the article Drevený stojan na uskladnenie dvanástich pneumatík 2 / 11
Zdroj: Marian Drobnica

Sklon spojovacích hranolov. K požadovanému sklonu sa dopracujete aj tak, že si na jednom hranole vymeriate od zeme na jednej strane dĺžku 100 mm, na druhej strane 130 mm.

Sklon spojovacích hranolov. K požadovanému sklonu sa dopracujete aj tak, že si na jednom hranole vymeriate od zeme na jednej strane dĺžku 100 mm, na druhej strane 130 mm.