Back to the article Drevený stojan na uskladnenie dvanástich pneumatík 7 / 11
Zdroj: Marian Drobnica

Spájanie a fixovanie. Pod týmto uhlom postupne upevnite všetky priečne spojovacie hranoly okrem najvrchnejšieho. Pri upevňovaní hranolov si pomôžte zvierkami.

Spájanie a fixovanie. Pod týmto uhlom postupne upevnite všetky priečne spojovacie hranoly okrem najvrchnejšieho. Pri upevňovaní hranolov si pomôžte zvierkami.