Späť na článok Ako ošetriť drevený plot 10 / 10

9. ZOTRIEME ZVYŠKYAj túto poslednú vrstvu po 10 – 15 minútach zotrieme handričkou, aby sme odstránili nevsiaknutý zvyšok lazúry. Foto: Miroslav Mráz