Back to the article Ako opraviť drobné poškodenia laku 8 / 9
Zdroj: Jozef Šebest

Nájdeme kód farby. Zväčša je na striebornej nálepke. Umiestnenie štítku môžeme nájsť v príručke používateľa alebo na webe.

Nájdeme kód farby. Zväčša je na striebornej nálepke. Umiestnenie štítku môžeme nájsť v príručke používateľa alebo na webe.