Back to the article Staviame základy domu 11 / 11

Doska. Po domurovaní ostáva voľný priestor vysypať vrstvou štrku hrubou 15 cm a vytvoriť podkladový betón s hrúbkou 17 cm. FOTO: LEART – PROJEKČNÁ KANCELÁRIA