Back to the article Staviame základy domu 1 / 11

Sokel. Soklovú časť je najlepšie robiť z pevných betónových debniacich tvárnic. FOTO: LEART – PROJEKČNÁ KANCELÁRIA