Back to the article Staviame základy domu 9 / 11

Vyrovnanie. Na ľahšie murovanie soklovej časti je žiaduce vrchnú časť základu vyrovnať podľa vodováhy. FOTO: LEART – PROJEKČNÁ KANCELÁRIA