Back to the article Staviame základy domu 1 / 11

Betonáž. Na základové pásy z prostého betónu sa používa trieda betónu B15. Pri podkladovom betóne je to betón triedy B20. FOTO: LEART – PROJEKČNÁ KANCELÁRIA