Back to the article Staviame základy domu 7 / 11

Meranie. Šírka základu (v tomto prípade 70 cm) je väčšia ako šírka múrov. Závisí nielen od podložia, ale aj od hmotnosti hornej stavby. FOTO: LEART – PROJEKČNÁ KANCELÁRIA