Back to the article Staviame základy domu 1 / 11

Bleskozvod. Do výkopov sa kladú aj uzemňujúce časti bleskozvodov. FOTO: LEART – PROJEKČNÁ KANCELÁRIA