Back to the article Staviame základy domu 4 / 11

Výška. Od výšky osadenia stavby závisí hĺbka základov, sklon kanalizácie, počet schodov do domu a podobne. FOTO: LEART – PROJEKČNÁ KANCELÁRIA